O društvu
O društvu

Idrijsko prostovoljno gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1890 in sodi med najstarejša na Primorskem.

Kot osrednja enota občine Idrija pokrivajo celotno območje občine Idrija. Enota opravlja tudi naloge reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in naloge reševanja ob nesrečah v cestnem prometu.Društvo ima 112 članov od tega 61 članov operativne enote. Postavljeno je 24 urno dežurstvo, ki ga opravljajo člani operativne enote.


Poveljnik Andrej Bezeljak:

041-976-081

andrej.bezeljak@pgd-idrija.si


Predsednik Andrej Mrak:

031-642-745

andrej.mrak@pgd-idrija.si


Zgodovina


Leta 1890 je bilo ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo Idrija, vendar pa je bila požarna bramba zaradi potrebe rudnika živega srebra prisotna že prej. Društvo je skozi zgodovino preživljalo različne oblasti in sisteme, verjetno bi lahko rekli, da je bilo najtežje obdobje društva Italijanska okupacija po prvi svetovni vojni. Italijanska oblast ni bila naklonjena slovenščini, ter združevanju v društva, zato je bilo gasilstvo takrat reorganizirano. Zahvala za ohranitev prvotnega praporja društva iz leta 1890 gre zavednemu članu, ki ga je pred okupatorjem skrival in tako ga je moč videti še danes.

Po drugi svetovni vojni se je društvo razvijalo naprej, še naprej se je delovalo v prvotnem gasilnem domu v Rožni ulici v Idriji v vsem tem času je bilo kar nekaj odmevnih požarov in naravnih nesreč.

Omeniti je tudi potrebno da so se v tem času združili »rudniški« in »mestni« gasilci v gasilsko društvo Idrija.

Nalog je bilo čedalje več, zmanjkovalo pa je prostora za opremo, zato je bilo prelomno leto 1994, ko so idrijski gasilci po velikih in dolgih naporih, ter zbiranju sredstev končno otvorili gasilni dom na Vojkovi ulici v Idriji, kjer domujejo še danes.

Gasilska enota Idrija spada po kategorizaciji enot v 5. kategorijo (prostovoljna gasilska enota s poklicnim jedrom) in spada med Gasilske enote širšega pomena (GEŠP). Kot osrednja enota posreduje po celem območju občine Idrija in skupaj z ostalimi prostovoljnimi enotami tvori GZ Idrija.

V primeru nesreč v cestnem prometu in nesreč z nevarnimi snovmi pa v skladu s koncesijo uprave za zaščito in reševanje republike Slovenije iz leta 1992 posreduje tudi na območju občine Cerkno.
Sponzorji

MAMO Klimatizacije d.o.o.

Naš dom d.o.o.

Jožef Klavžar

Vlasta Gostiša Mrak

Romana Langenvalter


Namenitev dohodnine

Vsi, ki oddajajo dohodninsko napoved v Sloveniji, lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam. Na podlagi Zakona o dohodnini je Vlada Republike Slovenije v letu 2007 sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije, tako lahko 0,5 % odmerjene dohodnine namenite tudi PGD Idrija, za kar bomo hvaležni.


Oddaja obrazca je preprosta in je možna osebno ali po pošti, kot tudi elektronsko preko spletnega obrazca. Obrazec je potrebno oddati do 31. decembra leta, za katerega se dohodnina odmerja.


več